de Dames

Een visueel verhaal

OVER DAMES

uit verschillende wijken en met verschillende achtergronden en wat saamhorigheid & ontmoeting in de strijd tegen vooroordelen in steden/ samenleving hiermee te maken
hebben

Dames (70 -104 jaar) uit een arm, uit een rijk en uit een kleurrijk deel van Amsterdam, die elkaar ontmoetten. En over de jeugd die deze ouderen ontmoeten. Over saamhorigheid in steden, van toepassing op onze moderne samenleving. 

Over het belang van interesse in elkaar. 

© 2024 Speer fotografie